Site icon บีบีเทลเลอร์

สุขภาพดีเทียบได้จากอะไร?

สุขภาพดี

แน่นอนเป็นใครก็ต้องอยากรวยกันทั้งนั้น ว่าแต่ว่าสถานภาพทางการเงินมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงกับเรื่องของสุขภาพ?


สุขภาพดีเทียบจากอะไร? มีที่มาจากไหน?


จากแนวความคิดของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เปรียบเทียบโดยวัดจากเกณฑ์รายรับประชากร
กับการตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนปัจจุบัน

จากแผนภาพประกอบ อธิบายได้ว่า
1. Optimal Level (เกณฑ์ 200,000 ขึ้นไป) คือภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ผู้คนมีความสุขกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. Sub-Optimal (เกณฑ์ ระหว่าง 20,000-200,000 ขึ้นไป) คือภาวะที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีอาการหรือไม่มีอาการจึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยต้องหันไปพึ่งพาวิธีการรักษาแบบอื่น ๆ แทน ระดับคุณภาพชีวิตจะดีไม่ดีนั้น วัดได้จากระดับของเกณฑ์นั้น ใกล้เคียงกับระดับ Optimal Level หรือ ใกล้กับระดับ Desease มากกว่ากัน

3. Desease (เกณฑ์ต่ำกว่า 20,000 ลงมา) ภาวะโรคภัยไข้เจ็บ คือภาวะที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรค และต้องได้รับการรักษา โดยการกินยา ผ่าตัด หรือฉายแสง คุณภาพชีวิตก็จะค่อยๆ แย่ลงเรื่อย ๆ หากอยากมีสุขภาพที่ดี ควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ปราศจากสารพิษ พักผ่อนให้เพียงพอ ห่างไกลจากความเครียด ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ


การ์ตูนเรื่องเล่า ภาวะ Sub-Optimal


ภาพการ์ตูนอธิบาย ภาวะ Sub-Optimal เกณฑ์ระหว่าง 20,000-200,000 ขึ้นไป ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วย แต่แพทย์ระบุว่าไม่ได้เป็นโรค
แพทย์จึงไม่ได้ทำการรักษา จึงได้หันหน้าไปรักษากับหมอดูแทน

สรุปทุกอย่างในแผ่นเดียว


สุขภาพดีเทียบได้จากอะไร?

สรุปเนื้อหา

สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้ หากรู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยง่าย อ้วนง่าย ง่วงเหงาหาวนอนบ่อยๆ ไม่อยากตื่น มีภาวะตื่นยากในตอนเช้า เป็นโรคติดความหวาน ติดกาแฟ นอนไม่ค่อยหลับ ผื่นแพ้ ซึมเศร้า อารมณ์ไม่ค่อยปกติ มีอาการท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำ อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ในอนาคต ส่งผลทำให้หน้าที่การงานแย่ลง และความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัว และบุคคลรอบข้าง มีปัญหาตามมาได้ในอนาคต

ควรหมั่นดูแลสุขภาพเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ห่างไกลจากมลพิษหรือมลภาวะต่าง ๆ นอนหลับอย่างมีคุณภาพ (ไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่ม) ลดความเครียด ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ หมั่นเฝ้าติดตามอาการของโรคต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพียงเท่านี้! คุณก็สามารถมีภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด Optimal Level เสมือนคนที่มีรายได้ 200,000 บาทขึ้นไปได้แล้ว ขอให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน

ณ ตอนนี้เลือกได้หรือยังว่า..คุณอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพแบบไหนระหว่าง..

มีแต่ตัวคุณเท่านั้น! ที่ตัดสินอนาคตของตนเองได้

หมอที่ดีที่สุดไม่ใช่ใคร? แต่คือตัวเรานั่นเอง

Exit mobile version