Sample Category Title

Popular

Most Recent

Most Recent

อาหารเสริมแตกต่างจากสมุนไพรและยาอย่างไร?

"อาหารเสริม ไม่ใช่ วิตามิน" "วิตามิน ก็ไม่ใช่ "ยา" แต่ "สมุนไพร คือ ยา" และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? อาหารเสริมช่วยป้องกันโรค ชะลอวัย แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาโรค ทำไมหลายๆ ท่าน จึงเชื่อว่า อาหารเสริมคือ ยาวิเศษ เพราะในปัจจุบัน อาหารเสริมถูกโฆษณาให้เป็นยา แต่จริง ๆ แล้ว อาหารเสริมนั้น ไม่ใช่...

Most Recent

Index