HomeTagsชะลอวัย

ชะลอวัย

ทานไขมันอย่างไรให้แข็งแรง?

เราควรเลือกรับประทานอาหารประเภทกรดไขมันอย่างไร ให้สุขภาพดีเหมาะกับชีวิตประจำวัน? โครงสร้างกรดไขมัน แบบอิ่มตัว และไม่อิ่มตัว กรดไขมันมีกี่ประเภท? อาหารประเภทไขมัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทของไขมัน (หน่วยย่อยที่สำคัญ)1.คอเลสเตอรอลกรดไขมันในเลือด2.ไตรกลีเซอร์ไรด์ (มักอยู่ในรูปแบบไขมันหรือน้ำมัน) ...

สุขภาพดีเทียบได้จากอะไร?

คุณอยากมีสุขภาพแบบไหนระหว่าง.. แบบคนรวย แบบคนฐานะปานกลาง แบบคนจน แน่นอนเป็นใครก็ต้องอยากรวยกันทั้งนั้น ว่าแต่ว่าสถานภาพทางการเงินมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงกับเรื่องของสุขภาพ? สุขภาพดีเทียบจากอะไร? มีที่มาจากไหน? จากแนวความคิดของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เปรียบเทียบโดยวัดจากเกณฑ์รายรับประชากรกับการตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนปัจจุบัน จากแผนภาพประกอบ อธิบายได้ว่า1. Optimal Level (เกณฑ์ 200,000 ขึ้นไป) คือภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ผู้คนมีความสุขกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 2. Sub-Optimal (เกณฑ์ ระหว่าง 20,000-200,000 ขึ้นไป) คือภาวะที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีอาการหรือไม่มีอาการจึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยต้องหันไปพึ่งพาวิธีการรักษาแบบอื่น ๆ แทน ระดับคุณภาพชีวิตจะดีไม่ดีนั้น...
- Advertisement -spot_img

A Must Try Recipe

Index